WE ARE THE MOBS
mob group

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ασφάλειας Συναλλαγών

Το mobsalons.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης της εταιρίας με την επωνυμία «MOB SALONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MOB SALONS ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αφεντούλη αριθμός 8, Τ.Κ. 54630 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 130582304000, Α.Φ.Μ.: 800581603 της ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310953858 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας hello@mobsalons.com (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι Χρήστες/Πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος mobsalons.com, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

1. Αναγνώριση Χρήστη
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη είναι δύο: το Όνομα Χρήστη Λογαριασμού (Username) και το Συνθηματικό Λογαριασμού (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Παράλληλα, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα να μεταβάλλει το Συνθηματικό του Λογαριασμού του (Password) εφόσον το επιθυμεί. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού συνθηματικού, το συνθηματικό κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο μόνος που γνωρίζει το συνθηματικό είναι ο ίδιος ο Χρήστης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του συνθηματικού αυτού από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του εν λόγω συνθηματικού σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του μυστικού συνθηματικού από τρίτα πρόσωπα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος mobsalons.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών, το δε σύνολο των σχετικών πληροφοριών φυλάσσεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ με απόλυτη ασφάλεια.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H ΕΤΑΙΡΙΑ, δημιούργησε την ιστοσελίδα mobsalons.com με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα mobsalons.com είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του Χρήστη της, είναι σημαντικό αυτός να κατανοήσει ότι πρέπει να παράσχει στην ΕΤΑΙΡΙΑ συγκεκριμένες πληροφορίες, που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα mobsalons.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες κατά τη διάρκεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος mobsalons.com έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, παρεκτός και αν οι ίδιοι επιθυμούν να πράξουν κάτι τέτοιο. Μόνο στην περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο mailing list ή/και να στείλουν email στην ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το site ή όταν ο Χρήστης προβαίνει σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, θα τύχουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, για τα οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ τυγχάνει υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες-Πελάτες της: (1) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης, (2) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (3) στοιχεία που ο Χρήστης παρέχει προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ή/και προωθητικές ενέργειες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που πραγματοποιούνται κατα καιρούς. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης θα πρέπει να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του, τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ή τα στοιχεία του στην εφαρμογή Paypal, εφόσον η τελευταία επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν από τον Πελάτη και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής, παράδοσης ή/και τιμολόγησης μιας παραγγελίας.

H ΕΤΑΙΡΙΑ έχει αναπτύξει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της για την ασφάλεια των αρχείων της και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας και των Πελατών της. Ωστόσο δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αυτή κατέχει ή που είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Σκοπός: Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το mobsalons.com, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, τέλος, προκειμένου να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση κάθε Πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, την καταγραφή της συμβατικής σχέσεως των Πελατών με την ΕΤΑΙΡΙΑ, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές τους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και/ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τέλος, οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των Πελατών για περισσότερα προϊόντα και, γενικότερα, να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Συγκατάθεση Χρήστη: Ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής και έτσι παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν διαβιβάζει, ούτε κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που της παρέχουν οι Πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Δικαιώματα Χρήστη:
Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς του χρήστη, ως Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, κάθε χρήστης έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης  Η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να ενημερώνει, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα του Χρήστη, ιδίως για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, το σκοπό της επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης  Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει από την ΕΤΑΙΡΙΑ επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης  Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής  Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ τη διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Ο Χρήστης δύναται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Δικαίωμα εναντίωσης Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΙΑ πρόκειται να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που δεν καθιστούν δυνατή μία τέτοια παύση.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στο πλαίσιο απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να μην υποβάλλεται, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να αιτηθεί να τα διαβιβάσει η ίδια η ΕΤΑΙΡΙΑ σε άλλο πάροχο.

 

Η συγκατάθεση του Χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει επιστολή στη διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή να σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική της διεύθυνση hello@mobsalons.com .
Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα διατηρούνται ή υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο μη σύννομο, μπορεί να προβεί σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης που καταρτίζει μαζί του και, μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για προωθητικές ενέργειες: Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και την ταχυδρομική διεύθυνση των Χρηστών της ιστοσελίδας ή/και των Πελατών που διενεργούν αγορές μέσω αυτής για το σκοπό της εμπορικής προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων παρόμοιων διαφημιστικών σκοπών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή την ταχυδρομική τους διεύθυνση, καθώς και μέσω της διενέργειας απευθείας τηλεφωνικών κλήσεων για τον ίδιο σκοπό. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμέυεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω δυνατότητα.

Επισημαίνεται ότι, ήδη κατά την εγγραφή του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η ΕΤΑΙΡΙΑ αποστέλλει ένα επιβεβαιωτικό email προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του Χρήστη/Πελάτη, με το οποίο ο Χρήστης/Πελάτης καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου προς το σκοπό της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΕΤΑΙΡΙΑ, επιλέγοντας τον ειδικό υπερσύνδεσμο (URL) ανακατεύθυνσης στην ιστοσελία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, μοναδικό για κάθε Χρήστη/Πελάτη, που του αποστέλλεται μαζί με το αρχικό, επιβεβαιωτικό email. Η κατά τα ανωτέρω παρασχεθείσα δήλωση συγκατάθεσης καταγράφεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στον Χρήστη/Πελάτη, εφαρμοζόμενου εν προκειμένω του δικαιώματος πρόσβασης που προβλέπει ο Κανονισμός (EE) 2016/679 και το εκάστοτε ισχύον εθνικό δίκαιο, το οποίο ασκείται με την αποστολή σχετικής δηλώσεως του Χρήστη/Πελάτη που αποστέλλεται στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περαιτέρω, σε οποιονδήποτε χρόνο, παρέχεται στους Χρήστες/Πελάτες του mobsalons.com το δικαίωμα να ανακαλέσουν την ως άνω δήλωση συγκατάθεσής τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και να ζητήσουν από την ΕΤΑΙΡΙΑ τη διακοπή της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων και τη διαγραφή τους από τη λίστα παραληπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εγγράφων επιστολών ή/και τηλεφωνικών κλήσεων έπειτα από σχετικό, έγγραφο αίτημά τους προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, το οποίο δύναται να υποβληθεί και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Cookies
Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες, όπως τα «cookies» και τα «pixel tags». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
– Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.
– Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.
– Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το Site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Έτσι, η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να χρησιμοποιήσει το ιστορικό πλοήγησης του Χρήστη στο site της για προωθητικές της ενέργειες. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.
Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.